Zwroty i reklamacje

Reklamacje prosimy skłądać na adres service@granna.pl

 

ZWROT – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient składający zamówienie w Sklepie ma prawo od niego odstąpić w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru przed Dostawcę. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz.271 ze zm.)

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej np. emailem i dostarczone przez Klienta do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenie Towaru do Klienta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep akceptuje również własnoręcznie i odręcznie sporządzone oświadczenie o odstąpieniu od umowy w którym Klient informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy kupna Towaru.

Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko adres zamieszkania , adres email, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia , Cenę zakupu Towaru oraz dane składającego zamówienie jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer Konta Bankowego pod który mamy dokonać zwrotu pieniędzy lub Dane niezbędne do wysłania Przekazu Pocztowego ze zwrotem pieniędzy do Klienta.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy np. emailem lub pisemnie oczekujemy od klienta na zwrot Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia.

Zwrotu należy dokonać pod adres: GRANNA Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 48, 01-646 Warszawa

5. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt wybierając dowolną formę dostawy Towaru do Sklepu wedle swoich upodobań.

6. W przypadku uznania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Pieniądze wyrażone w polskich złotówkach za Towar wraz z Kosztem Dostawy poniesionym przy składaniu Zamówienia przez Klienta (zawarte w dokumencie zakupu) są zwracane niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od momentu odbioru Towaru zwracanego. W przypadku transakcji dokonanej kartą, zwrot następuje na rachunek karty. 

7. Towar można zwrócić w stanie nie zmienionym.

REKLAMACJE TOWARÓW

1. Każdy Towar kupiony w sklepie internetowym sklep.granna.pl może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową . Sprzedawca odpowiada przed konsumentem na podstawie regulującej to ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Sklep GRANNA  odpowiada za niezgodność towaru  z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dostarczenia danego Towaru Klientowi Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o zaistniałym fakcie.

Sklep GRANNA nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć , a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta np. w opisie sprzedawanego Towaru.

4. W przypadku gdy Klient stwierdzi że zakupiony Towar jest nie zgodny z umową lub zawiera wady o których nie było mowy w opisie sprzedawanego przedmiotu ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy w formie pisemnej, mailowej. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej w Sklepie GRANNA. Reklamacje można również złożyć własnoręcznie i odręcznie opisana z pominięciem formularza. Powinna ona zawierać datę zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane Klienta, adres zamieszkania numer telefonu kontaktowego , adres email; oraz co najważniejsze dokładny opis reklamowanego Towaru. Przed złożeniem Reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu email lub telefonicznego ze Sprzedawcą i opisaniem wady towaru. Wówczas Sprzedawca uzna czy konieczne jest nadesłanie towaru w celu Reklamacji czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość. Ponadto Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia reklamowanego produktu z pokazaniem reklamowanej wady. Celem tych działań jest skrócenie do minimum czasu rozpatrzenia reklamacji w celu zachowania najwyższej satysfakcji klienta.

5. Klient składa Reklamację na adres GRANNA Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 48, 01-646 Warszawa

6. W przypadku uznania Reklamacji Sklep odsyła na własny koszt towar (naprawiony, wymieniony wolny od wad )do Klienta pod wskazany przez niego adres, oraz oddaje koszty nadesłania Towaru przez Klienta najniższe realne poniesione przez klienta jednakże nie większe niż kwota 15 zł brutto.

7. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru i odesłania go naprawionego ( np. gdy nie jest możliwa naprawa, lub brak w magazynie towaru do wymiany) Sprzedawca zwraca pieniądze za Towar i przesyłkę równoważne kwocie jaka widnieje na dokumencie zakupu Klienta na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem przekazu pieniężnego pocztowego na wskazany przez Klienta adres wraz z kwotą za odesłanie Towaru jednakże nie większą niż 15zł brutto – Jeśli Klient dokonywał odesłania do Sklepu Towaru na własny koszt.

8. W przypadku nie uznania Reklamacji Towar jest odsyłany do Klienta pod wskazany przez niego Adres na jego Koszt. Kwota naliczana za Dostawę reklamowanego Towaru będzie nie większa niż 15zł (brutto).

9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Po rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie informuje o tym Klienta drogą pisemna lub mailową.
10. W celu ułatwienia realizacji reklamacji prosimy w miarę możliwości o dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl